Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2020, № 1,

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 5 від 28.01.2020 року)

 

Теорія та історія державного управління

 

Вольська О. М. Ефективність публічного управління як результат суспільних процесів у державі

Грабар Н. С. Зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки

Демченко В. М. Держава та церква: діахронія та перспектива

Макарук О. В., Федько Н. В. Завдання, способи реалізації та моделі державної податкової політики України

Дурман О. Л., Полосьмак К. О. Аналіз нових концепцій публічного управління та ступінь їх «адекватності» реаліям сучасного світу

Полосьмак К. О. Відмінності понять «публічне управління» та «державне управління»

 

Механізми державного управління

 

Артем’єв О. С. Державне управління морегосподарським комплексом України

Безверхнюк Т. М., Топалова Е. Х. Ресурсний режим як один з інструментів формування державної регуляторної політики

Василенко А. Ю. Значення формування та реалізації державної політики відкритої науки для ефективної боротьби з явищами академічного плагіату та самоплагіату в Україні

Домбровська С. М. Державне регулювання розвитку транспортної сфери

Домбровська С. М., Корецький Ю. О. Нормативно-правова база щодо регулювання надзвичайних екологічних ситуацій в Україні

Дурман О. Л. Цілі сталого розвитку як стратегічні напрямки розвитку України на 2015-2030 рр.

Дурман М. О., Тохтарова І. М. Електронні ресурси та сервіси як інструменти підвищення ефективності державної регуляторної політики

Клюцевський В. І. Електронне судочинство: шляхи впровадження та зарубіжний досвід

Криштанович М. Ф., Криштанович С. В. Механізми державного управління щодо організації системи забезпечення політичної безпеки держави

Крук О. В. Міжнародна трудова міграція та її виклики для України

Lizakovska S. V. Cooperation between public authorities and civil society institutes in European Union

Ломакіна О. В. Зарубіжний досвід протидії домашьому насильству та насильству за ознакою статі

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Мовна політика Королівства Норвегія: актуальність для України

Лопушинський І. П., Набока С. І., Медведєва А. В. Державна система управління персоналом «Poclick» як механізм електронного урядування в Україні

Мартиненко В. Ф. Земля як товар: суперечності та шляхи їх розв’язання

Палагнюк Ю. В., Костєва Т. Б. Державна політика щодо системи педагогічної освіти як чинник соціальної стабільності та національної безпеки

Парубчак І. О., Балашов А. М. Особливості підходів у державному управлінні в системі реформування експертної діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки

Проніна О. В. Управління орендними землями сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації в Україні

Сагач Г. М., Мартиненко В. Ф. Роль держави та всіх церков у нейтралізації інформаційного тероризму у вимірах екології життя

Толуб’як В. С., Горин В. П. Податкове регулювання процесів споживання в контексті впливу на суспільний добробут

Топалова Е. Х., Ковальська Н. М. Актуальні проблеми й здобутки державної міграційної політики в Україні

Філіппова В. Д. Форсайт-технологія як інструмент формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти

Шарий В. І. Механізми управління державною власністю на прикладі Великобританії

 

Державна служба

 

Гаврилюк Н. М. Психологічні аспекти управлінської діяльності керівника органу публічної влади

Коваль Г. В. Реформування процесу проходження державної служби в Україні

 

Місцеве самоврядування

 

Губа М. І., Карташова О. Г., Оленковська Л. П. Сільський розвиток у системі реформування децентралізації влади

Мальцев У. В. Функційні ознаки інституту місцевого самоврядування

Сікорський М. М. Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування

Сьомич М. І. Теоретичні аспекти державного забезпечення і доступу до медичних послуг громади Миргородського району Полтавської області