Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2019, № 2,

 

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 1 від 30.08.2019 року)

Теорія та історія державного управління

Бутирська Т. О. Гносеологічні проблеми пізнання природи держави

Демченко В. М. Народне волевиявлення: діахронічне та синхронічне дослідження

Демченко В. М., Ковальська Н. М. Вибори та народ: корелятивні площини

Садковий В. П., Крук С. І. Перспективи впровадження стратегування державного управління у сфері національної безпеки України як засобу його інституційного розвитку

Філіппова В. Д., Топалова Е. Х. Розв’язання завдань державної політики щодо розвитку системи педагогічної освіти

 

Механізми державного управління

Башинський І. А. Аналіз причин низького рівня податкової культури в Україні

Вольська О. М. Соціальна функція транспортної галузі

Гуйда О. Г. Проблеми державного регулювання ринку телекомунікацій

Домбровська С. М., Ільєнко А. О. Державне регулювання газозабезпечення в умовах реалізації стратегії національної безпеки

Дурман М. О. Організаційно-правові механізми управлінської діяльності у формуванні державної регуляторної політики

Дурман О. Л., Клюцевський В. І. Основні напрямки розвитку організаційного механізму та нормативно-правового забезпечення освітнього інформаційно-комунікаційного середовища

Кришталь Д. О. Державне управління взаємодією науки й освіти в Україні

Леоненко Н. А. Системний підхід до формування державної політики регулювання розвитку туризму

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Система вищої освіти в Чеській Республіці: досвід для наслідування в Україні

Макарук О. В. Сутнiсно-функцiонaльнa характеристика державної податкової політики України 

Мороз С. А. Механізм інтернаціоналізації освітньої діяльності закладів вищої освіти: взаємодія держави та університету в забезпеченні якості вищої освіти

Палагнюк Ю. В., Файчук О. Л., Костєва Т. Б. Особливості соціальної активності молоді України в умовах євроінтеграції

Парубчак І. О., Гринишин Г. М. Соціально-економічні чинники формування та реалізації державної політики з розвитку тваринництва в Україні на сучасному етапі

Парубчак І. О., Харечко Д. О. Формування та реалізація державної політики соціального захисту в контексті збереження та поліпшення здоров’я осіб похилого віку в Україні

Філіппова В. Д., Шепетовський О. С. Базові моделі державного управління розвитком морських портів

Худоба О. В. Розвиток міжгалузевої взаємодії в наданні геріатричних послуг: організаційно-правові механізми

Шарий В. І. Особливості державного регулювання та муніципального управління земельно-майновими відносинами й мінеральними ресурсами північних територій Канади

Шевчук О. Р. Державне регулювання розвитку фізичної культури молоді України

Шевчук Р. Б. Формування економічного механізму державного регулювання з виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні

 

Місцеве самоврядування

Бабич О. В. Типологія як чинник вироблення державної політики щодо малих міст в умовах децентралізації

Лопушинський І. П. Державна політика щодо розвитку тваринництва в Україні: регіональний аспект (на прикладі Херсонської області

Пахомова Т. І., Храмцова І. В. Про концепції розвитку міста в контексті кризового управління

Проніна О. В. Місцеві програми як метод сприяння розвитку органів самоорганізації населення в Україні

 

Рецензія на колективну монографію 

«Громадівська модель самоврядування в Україні»