Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2014, № 2

Електронне наукове фахове видання

Теорія та історія державного управління

Антикорупційна реформа в Україні як вагомий чинник забезпечення національної безпеки Бардачов Ю.М.

Соціальні передумови формування та розвитку системи управління земельними ресурсами Проніна О.В.

Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин Тохтарова І.М.

Державно-громадське управління освітою в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект Устинова Н. В.

Використання сценарного підходу в процесі формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України Філіппова В.Д.

Механізми державного управління

Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів в умовах обмежених фінансових ресурсів Белец Ж.А.

Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні: перехід до нових демократичних стандартів Биков Р.Ю.

Надання адміністративних послуг в електронному вигляді як один з інструментів дерегуляції Дурман М.О., Цегельник Н.Ю.

Особливості державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах євроінтеграції Ісаєва І.М.

Зміст проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів Мороз В.М.

Інституційна модель державного механізму проектного управління регіональним розвитком Парфьонов І.В.

Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформи медичного обслуговування Петрова С.В.

Державне управління макроекономічною динамікою: моделювання економічних і фінансових процесів Половцев О.В.

Фізична культура і спорт як складова розвитку державної молодіжної та соціальної політики Рибчич І. Є.

Державне регулювання напрямків розвитку енергетики України в контексті впровадження відновлювальних джерел енергії Стоян О.Ю.

Державна служба

Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання Зелінський С. Е., Науменко Р. А.

Кадровий скринінг публічних службовців: виклики реформування державної служби в Україні Лопушинський І. П.

Запровадження профілів професійної компетентності посад як механізм реалізації людиноцентричного підходу на державній службі Пашко Л.А.

Підготовка кадрів публічних службовців в Україні: нове бачення перспектив Попова І.М.

Місцеве самоврядування

Алгоритм формування ефективного адміністративно-територіального устрою у Львівській області Верещук І. А.

Сільська територіальна громада в контексті завдань суспільного розвитку України Коваль Г.В.

Актуальні проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні Кубай Т.Є.

Актуальність розробки ефективного механізму взаємодії органів самоорганізації населення з громадою та органами місцевого самоврядування Паутова Т.О.

Механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в аспекті децентралізації влади Рильська В.В.

Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності Семенченко Ф.Г.