Херсонський національний технічний університет

 

 

 

Електронне наукове фахове видання

 

 

До уваги авторів!

Відповідно до пп 3) п. 11 Порядку формування переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32, та наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (категорія «В») не включено до Переліку наукових фахових видань України як таке, що за станом на 12 березня 2020 року не отримало права присвоєння категорії «А» чи категорії «Б».

Рік заснування: 2012 р.

Реєстрація у Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 року 

Проблематика: Електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування” призначене для висвітлення наукових засад державного управління, функціонування механізмів державного управління, закономірностей та принципів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Галузь науки: державне управління

УДК: 357+352.07

ISSN: 2308-8834

Видання індексується Google Scholar

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська та англійська

Засновник: Херсонський національний технічний університет

Головний редактор Лопушинський Іван Петрович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Заступник головного редактора: Половцев Олег Валентинович – доктор наук з державного управління, професор, заступник голови редакційної колегії, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Відповідальний секретар: Демченко Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Члени редколегії:

Бакуменко Валерій Данилович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Бардачов Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Херсонського національного технічного університету.

Вишемирська Світлана Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету.

Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Іваницька Ольга Михайлівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Казюк Яніна Мирославівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (за сумісництвом).

Коваленко Микола Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного університету.

Коробов Володимир Кузьмич – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету.

Кругла Наталя Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету кібернетики Херсонського національного технічного університету.

Кучабський Олександр ( Aleksander Kuczabski) професор кафедри географії Ґданського університету (Республіка Польща), доктор наук з державного управління, професор.

Литвиненко Володимир Іванович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук Херсонського національного технічного університету.

Малахова Тетяна В'ячеславівна доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Мартиненко Володимир Федорович – доктор наук з державного управління, професор, професор-емерит кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Миколайчук Наталя Сергіївна – доктор економічних наук, професор, директор Центру післядипломної освіти Херсонського національного технічного університету.

Некряч Анастасія Іванівна – доктор політичних наук, професор, проректор з питань розвитку Київського міжнародного університету.

Плющ Руслан Миколайович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Попович Наталя Григорівна – доктор наук з державного управління, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Пустова Наталя Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету.

Радченко Олександр Віталійович – доктор наук з державного управління, професор, професор Академії Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький).

Рудакевич Марія Іванівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Савіна Галина Григорівна – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету.

Семенченко Федір Григорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету. 

Софієнко Альона Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету.

Сусоров Віктор Дмитрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету.

Топалова Ельзара Халілівна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Адреса редакції: Україна, 730008, м. Херсон, Бериславське Шосе, 24

Телефон: (0552)-39-69-12

E-mailtpdums@kntu.net.ua