Теорія та практика 

державного управління 

і місцевого самоврядування

2013 № 1

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 6 від 23 квітня 2013 року)

 

Теорія та історія державного управління

 

Ø   РОЛЬ ЗЕМСТВ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 

    Гаєвська Л.А.

Ø   ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

    Куц Ю.О.

Ø   МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

    Мартиненко В.

Ø   REGIONAL DEMOCRACY: FROM PRINCIPLES TO STANDARDS 

    Sakhanenko S.E., Kolisnichenko N.M.

 

Механізми державного управління

 

Ø   ҐЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

    Белец Ж.А.

Ø   СИСТЕМНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

    Бобровська О.Ю.

Ø   МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН 

    Дегтяр А.О., Помаза-Пономаренко А.Л.

Ø   МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

    Драгомирецька Н.М.

Ø   ДОПОВНЕННЯ ДО КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

   Дурман М.О.

Ø   СУЧАСНИЙ СТАН АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВІАЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

    Іваницька О.М., Гадіяк А.Г.

Ø   МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖБЮДЖЕТНИМИ ВІДНОСИНАМИ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

    Казюк Я.М.

Ø   РИНОК ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО РОЗВИТКУ 

    Коваленко М.А., Безкровна Г.Д.

Ø   РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

    Кринична І.П.

Ø   ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

   Лопушинський І.П.

Ø   ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ 

   Миколайчук М.М.

Ø  ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

   Молодцов О.В.

Ø   РИЗИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЕРУВАННЯ 

   Половцев О.В., Коробко Г.Г.

Ø    КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Семенченко Ф.Г.

Ø   ПРАВОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

   Сичова В.В.

Ø   ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

   Статівка Н.В.

Ø   ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

   Філіппова В.Д.

Ø НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО- ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

   Шерман М.І.

 

Місцеве самоврядування

 

Ø   ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ: ФОРМАЛЬНИЙ ВИМІР 

   Демченко В.М.

Ø   ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

   Молодожен Ю.Б.