Херсонський національний технічний університет

 

 

 

Електронне наукове фахове видання

 

 

Рік заснування: 2012 р.

Реєстрація у Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 року 

Проблематика: Електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування” призначене для висвітлення наукових засад державного управління, функціонування механізмів державного управління, закономірностей та принципів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Галузь науки: державне управління

УДК: 357+352.07

ISSN: 2308-8834

Видання індексується Google Scholar

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська та англійська

Засновник: Херсонський національний технічний університет

Головний редактор Лопушинський Іван Петрович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Заступник головного редактора: Половцев Олег Валентинович – доктор наук з державного управління, професор, заступник голови редакційної колегії, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Відповідальний секретар: Демченко Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Члени редколегії:

Бакуменко Валерій Данилович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Бардачов Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Херсонського національного технічного університету.

Вишемирська Світлана Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету.

Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Іваницька Ольга Михайлівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Казюк Яніна Мирославівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (за сумісництвом).

Коваленко Микола Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного університету.

Коробов Володимир Кузьмич – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету.

Кругла Наталя Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету кібернетики Херсонського національного технічного університету.

Кучабський Олександр ( Aleksander Kuczabski) професор кафедри географії Ґданського університету (Республіка Польща), доктор наук з державного управління, професор.

Литвиненко Володимир Іванович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук Херсонського національного технічного університету.

Малахова Тетяна В'ячеславівна доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Мартиненко Володимир Федорович – доктор наук з державного управління, професор, професор-емерит кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Миколайчук Наталя Сергіївна – доктор економічних наук, професор, директор Центру післядипломної освіти Херсонського національного технічного університету.

Некряч Анастасія Іванівна – доктор політичних наук, професор, проректор з питань розвитку Київського міжнародного університету.

Плющ Руслан Миколайович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Попович Наталя Григорівна – доктор наук з державного управління, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Пустова Наталя Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету.

Радченко Олександр Віталійович – доктор наук з державного управління, професор, професор Академії Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький).

Рудакевич Марія Іванівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Савіна Галина Григорівна – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету.

Семенченко Федір Григорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету. 

Софієнко Альона Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету.

Сусоров Віктор Дмитрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету.

Топалова Ельзара Халілівна – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Адреса редакції: Україна, 730008, м. Херсон, Бериславське Шосе, 24

Телефон: (0552)-39-69-12

E-mailtpdums@kntu.net.ua