Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2014, № 1

Електронне наукове фахове видання

 

Механізми державного управління

Меритократія як механізм формування політико-управлінської еліти нової ґенерації в умовах перезавантаження української влади (Meritocracy as a mechanism of political and administrative elite of the new generation in terms of reboot of Ukrainian authorities) Бардачов Ю.М., Лопушинський І.П.

Вплив державного регулювання соціально-економічної політики на процес реалізації функцій сім’ї Баран М.П.

Провідні елементи забезпечення комплексності та ефективності модернізації системи державного регулювання промислового розвитку України Бова Т.В.

Соціальні бізнес і підприємництво як форма громадсько-державного партнерства (Social business and entrepreneurship as a form of private-public partnership) Боделан В.Р.

Шляхи вдосконалення іншомовної компетенції державних службовців (Ways of Improving of Civil Servants’ foreign language competence) Бранецька М.С.

Причини і наслідки останньої хвилі дерегуляції Дурман М.О.

Форми і методи запровадження конвенціональної комунікативної стратегії реалізації функцій державного управління (Forms and methods of the conventional communicative strategy implementation on the way of the public administration functions realization) Зарицька І.П.

Професіоналізація середньої ланки освіти як складова державної освітньої політики Франції Зигало О.А.

Нормативно-правові механізми регулювання координаційних зв’язків державної виконавчої служби з іншими правоохоронними органами України Коваль Г.В., Бадалова О.С.

Профорієнтаційна робота серед молоді як інструмент формування мотиваційних настанов молодого покоління до праці Коваль Г.В., Березянська А.О.

Мораль як гуманістична складова публічної служби Кринична І.П.

Формування механізмів громадського моніторингу надання адміністративних послуг в Україні Маматова Т.В.

Сучасні підходи до діагностики ефективності державного управління Миколайчук М.М.

Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду Проніна О.В.

Інституціональна політика децентралізації та ризики її реалізації в реаліях сьогодення Молодцов О.В.

Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання процедури обрання керівника вищого навчального закладу Мороз В.М.

Механізм надання адміністративних послуг в Україні: аналіз і напрямки вдосконалення Паутова Т.О.

Методологічні підходи моделювання динаміки соціальних систем Половцев О.В.

Особливості державного регулювання транскордонного телевізійного мовлення: європейські стандарти та національна безпека Радченко О.В., Бухтатий О.Є.

Місцеве самоврядування

Формування концепції сталого розвитку регіону Бурик З.М.

Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад Коваленко М.А., Швороб Г.М., Мацієвич Т.О.

Основа сталого розвитку територіальних громад – системний підхід до реалізації національних інтересів України Кравченко Т.А.

Ефективна система моніторингу реалізації стратегічного плану розвитку міста на основі збалансованих показників Оленковська Л.П.

Органи місцевого самоврядування як суб'єкти організації політичної влади Семенченко Ф.Г.

Досвід реформування місцевого самоврядування в Литві Серьогін С.М., Прокопенко Л.Л.

Теорія та історія державного управління

Етнокультурна ідентифікація сучасного українця Демченко В.М.

Основні проблеми розвитку галузі науки «Державне управління»: теоретичні аспекти Пархоменко-Куцевіл О.І.