Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2013 № 2

 

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2013, №2
Електронне наукове фахове видання

[Титул]
[Зміст]

Механізми державного управління

Бова Т.В.[Сучасний стан і напрямки вдосконалення системи інституційного забезпечення регулювання вітчизняного енергетичного сектору] 
Філіппова В.Д.[«Фабрика думок» як складова формування державної політики в галузі педагогічної освіти України] 
Коваленко М.А., Мацієвич Т.О. [Економічний механізм реалізації екологічної політики в Україні]
Ковальська Н.М.[Актуальні проблеми працевлаштування молоді на сучасному ринку праці України]
Лопушинський А.І.[Електронна демократія: Україна «за» чи «проти»?]
Лопушинський І.П., Савченко А.А.[Механізм удосконалення регулювання факторингових послуг в Україні] 
Максимочкіна О.В.[Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства] 
Момоток О.М., Шелдагаєва А.В.[Локальні нормативно-правові акти та їх місце в системі джерел трудового права] 
Половцев О.В.[Державне управління регіональним розвитком в умовах невизначеності: аналіз підходів до прийняття рішень] 
Попова І.М.[Сучасна етнополітика української держави в контексті посилення євроінтеграційних процесів] 
Проніна О.П.[Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами] 
Рильська В.В.[Конституційні свободи людини і громадянина: міфічне та реальне] 
Семенченко Ф.Г.[Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності] 
Казюк Я.М.[Повноваження учасників бюджетного процесу з управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні] 

Місцеве самоврядування
Демченко В.М.[Духовні цінності жителів Херсонської області через призму пізньої топонімії] 
Клюцевський В.І.[Концептуальні засади організації електронного документообігу в місцевих органах влади] 
Оленковська Л.П.[Співпраця соціально відповідального бізнесу та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації стратегій соціального партнерства] 
Топалова Е.Х., Топал М.Х.[Шляхи становлення європейської регіональної демократії] 
Тохтарова І.М.[Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на стан етнонаціональних відносин в АР Крим] 

Теорія та історія державного управління
Коваленко М.А.[Державне регулювання інноваційних процесів на підприємствах Херсонської області: теорія і практика] 
Лопушинський І.П.[Довіра до влади як державотворчий чинник в Україні] 
Розіна К.О.[Деякі аспекти державно-громадського управління освітою]