Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2016, № 2

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 1 від 30 серпня 2016 року)

 

Теорія та історія державного управління

Андреєв С. О. Підхід до періодизації історії розвитку функції держави щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

Бекіров Н. В. Право на самовизначення як соціокультурний принцип епохи подолання наслідків колоніалізму

Губенко А. О. Механізми державного впливу на формування виховної стратегії вищих навчальних закладів в Україні

Демченко В. М. Українська мова як чинник державної безпеки України

Лопушинський І. П., Акимченков О. В. Криптократія (тіньова влада) як противага публічній владі

Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін

Попович Н. Г. Компетентнісний вектор у процесі формування суб’єктів державного управління

Радченко О. В. Політико-ідеологічні конструкти Візантії у дзеркалі сьогодення

Філіппова В. Д., Грабарь Ю. Г. Управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти

 

Механізми державного управління

Антонова О. Р. Понятійно-категорійні особливості взаємодії держави з громадськістю у процесі реалізації сімейної політики

Вірлич Є. М. Громадська експертиза як складова громадського контролю щодо механізмів державного управління видатками місцевих бюджетів (на прикладі м. Херсона)

Гандзюк К. В. Контроль за змістом інформації в державній інформаційній політиці України

Держановська С. Л. Політико-управлінське лідерство у сфері державної політики безпеки і благополуччя дітей Канади

Дурман О. Л., Мазур О. О. Системи підтримки ухвалення рішень у соціальних ієрархічних системах

Карпеко Н. М. Правові основи державного управління розвитку дистанційного навчання у сфері середньої освіти

Кризина Н. П., Коваленко О. О. Державна політика розвитку системи охорони здоров’я в Україні та пострадянських країнах

Мишко А. М. Розвиток морських портів України у контексті євроінтеграційних процесів

Огнєва О. Є., Чечет А. С. Пріоритетні напрямки розвитку електронного уряду та електронної демократії на прикладі електронних консультацій з громадянами міста та регіону

Палагнюк Ю. В., Павлова Ю. В. Оптимізація інформаційно-ресурсного забезпечення діяльності університетів третього віку

Парубчак І. О. Забезпечення ефективності державного управління у Карпатському Єврорегіоні в контексті європейської інтеграції України

Полковниченко Д. Ю. Особливості формування системи державного управління в умовах безпеки та надзвичайних ситуаціях

Помаза-Пономаренко А. Л. Методологія дослідження проблеми забезпечення державою гідного рівня життя в регіонах та їх безпеки

Тронь О. Я. Сучасний стан розвитку сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України

Фоменко О. П. Економічна свобода, економічні ризики та публічно-приватне партнерство в Україні

 

Державна служба

Бранецька М. С., Акінгін М. О. Інтенсифікація професійно орієнтованого навчання іноземної мови державних службовців (акмеологічний підхід)

 

Місцеве самоврядування

Артеменко А. Г. Модель поєднання регіонального кластеру та суб’єктів місцевого самоврядування на рівні об’єднаних територіальних громад з центрами в малих містах: системний аспект

Записний Д. Ю. Поліпшення якості надання адміністративних послуг в умовах розвитку співробітництва територіальних громад в Україні

Мануілова К. В. Роль народного віча у формуванні політики децентралізації публічної влади України (кінець 2013 – початок 2014 рр.)

Мочков О. Б. Нормативно-правове забезпечення безпосередньої демократії на місцевому рівні в Україні (еволюція системи місцевих виборів і референдуму)