Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2016, № 1

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 4 від 31 березня 2016 року)

 

Державна служба

Воронов О. І. Ігрові технології прийняття управлінських рішень у системі підготовки державних службовців

 

Механізми державного управління

Андронов В. А., Улида В. Ю. Державна зовнішньоекономічна політика у сфері електроенергетики

Витко Т. Ю. Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і перспективи розвитку

Дзвінчук Д. І., Петренко В. П. Про вдосконалення управління освітою і наукою України на основі концепції інтелектуалізації

Коваль Г. В. Соціальне замовлення як ефективний механізм фінансування недержавних організацій в Україні

Ковальов В. Г., Брус Т. М. Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців

Лопушинський І. П. Клептократія як влада злодіїв: чинники формування та шляхи запобігання

Мануілова К. В. Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади

Мединська Г. А. Аналіз упровадження електронного урядування в діяльність органів державної влади Херсонської області

Мороз С. А. Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління

Палагнюк Ю. В., Бойко А. Ю. Особливості профілактики когнітивних порушень у людей похилого віку в умовах «університету третього віку»

Топалова Е. Х. Забезпечення прав корінних народів: міжнародні документи та українські реалії

Устинов Є. О. Соціально-демографічні передумови людського розвитку

Федорук Є. І. Потенціал розвитку логістики агропромислового комплексу України

Шведун В. О. Ключові аспекти оцінки ефективності державного регулювання в сфері інноваційної реклами

Шістопал Ю. М. Якісний аналіз законодавчої бази України у сфері неперервної освіти

 

Місцеве самоврядування

Александрович О. О. Організація фінансового контролю в українських містах за часів магдебурзького права у XVI-XVIII ст.

Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади

Белец Ж. А. Партиципаторне бюджетування як інноваційний демократичний інструмент участі громадян в управлінні справами територіальних громад

Оленковська Л. П. Перші результати об’єднання громад: вивчені уроки

Попова І. М. Організаційно-правові механізми забезпечення партисипативної демократії (демократії участі) у системі місцевого самоврядування

Філіппова В. Д. Дисциплінарна матриця місцевого самоврядування та її роль у становленні конституційної концепції місцевого самоврядування в Україні

Ящук Л. П. Роль та місце інституту територіальної самоорганізації населення у профілактиці соціального сирітства

 

Теорія та історія державного управління

Жуковська Г. Г. Взаємовідносини органів влади та громадськості у сфері протидії торгівлі людьми: аналіз ситуації в Україні

Мартиненко В. Ф. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ: теорія і практика

Мосякіна О. А. Системний підхід до поняття сутності митної політики та її генези

Попович Н. Г. Компоненти комунікативних зв’язків політико-адміністративної системи та методологія їх дослідження