Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2015, № 2

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 1 від 28 серпня 2015 року)

Державна служба

Бондарева Л. В. Руйнівний (термінаторний) менеджмент на публічній службі: причини, наслідки та шляхи подолання

Бранецька М. С. Стратегії вивчення другої (англійської) мови державними службовцями

Коваль Г. В. Професійна соціалізація державних службовців в умовах реформування державної служби в Україні

Лопушинський І. П., Лопушинська І. В. Деполітизація (департизація) публічної служби як вагома складова адміністративної реформи в Україні

Науменко Р. А., Тимцуник В. І. Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні

Механізми державного управління

Бедрiк Н. М. Державне регулювання туристичної галузi в умовах подолання кризи

Білотіл О. М. Прогнозування перспектив розвитку туристичної індустрії причорноморського регіону України

Біленко В. Є. Державне управління митною системою України: наближення до європейських стандартів

Бова Т. В., Бова О. В. Військово-патріотичне виховання студентської молоді як запорука належної її підготовки до збройного захисту незалежності України

Борисенко О. П., Лебедєва А. Ю. Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва

Бухтатий О. Є. Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи

Герасимюк К. Х. Використання методу зважених балів у механізмі адміністративно-територіального реформування

Парубчак І. О. Реформування системи органiв внутрішніх справ у державній стратегiї національної безпеки України

Полінчук К. І. Інституалізація державної інвестиційної політики України

Сенча С. А. Методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Одеської області

Стрілько Я. С. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні та способи їх вирішення

Твердохліб О. С. Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах

Ткач В. О., Камушков О. С., Захарова С. Г. Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний механізми

Філіппова В. Д. Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України

Чернов С. В. Аналіз міжнародного досвіду державної експертизи інвестиційних проектів у публічній сфері

Шапошникова І. В. Методологічні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ: управлінський аспект

Шевченко С. О. Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель

Місцеве самоврядування

Баран М. П. Механізми подолання опору добровільному об’єднанню територіальних громад

Некряч А. І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз)

Оленковська Л. П., Попова І. М. Перспективний план об’єднання територіальних громад Херсонщини: крок до децентралізації чи збереження районної номенклатури

Руда І. В. Питання професійної готовності органів місцевого самоврядування до впровадження проектного менеджменту в практичну діяльність

Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні

Теорія та історія державного управління

Гумен Ю. Є. Демократичне врядування в контексті українського державотворення: історико-методологічний аналіз

Демченко В. М. Соціальна семантика слова в політичному контексті

Драгомирецька Н. М. Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні

Древаль Ю. Д. Феноменологія історичного підходу в державно-управлінських дослідженнях

Ковальська Н. М. Стратегічний вимір маркетингу в державному управлінні системою вищої освіти в Україні

Коник О. О. Підготовка перших виборів до державної думи Російської імперії в Україні і місцеве самоврядування (1905-1906 рр.)

Молодцов О. В. Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України

Попович Н. Г. Державно-управлінський дискурс у критеріях конструктивності та деструктивності

Сорока С. В. Теоретико-методологічні засади вивчення законодавчого процесу в державному управлінні

Стасюк Г. Є. Інноваційні пріоритети регіональної освітньої політики