Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2015, № 1

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 4 від 19 березня 2015 року)

 

Державна служба

Бондарева Л. В. Сучасні технології добору кадрів: перспективний досвід для публічної служби в Україні

Гайдученко С. О. Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління

Михалевська Л. Б. Кадровий потенціал органів державної влади як об’єкт наукових досліджень

 

Механізми державного управління

Драган І. В. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері природокористування

Коваленко М. А., Биков Р. Ю. Поєднати освіту з наукою та виробництвом – потреба сучасної системи підготовки фахівців з адміністративного управління

Ковальчук В. Г. Нові підходи до управління соціально-економічним розвитком регіонів

Когут В. І. Чинники формування моделей соціальної політики в контексті проблеми взаємодії державних і недержавних організацій соціальної сфери

Коробов В. К. Соціологічний вимір сучасних практик надання адміністративних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг України

Латинін М. А., Пастух К. В. Особливості організаційного механізму реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні

Мартиненко В. Ф. Принципи державного управління в епоху формування знаннєвої економіки

Мерзляк А. В., Скрябіна Д. С. Державна політика східноєвропейських країн у сфері євроінтеграції: перспективи адаптації для України

Степанов В. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління

 

Місцеве самоврядування

Білорусов С. Г. Практика вдосконалення підвищення кваліфікації керівного складу сільських і селищних рад у Херсонській області

Кравченко Т. А. Самоврядний контроль у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення

Лопушинський І. П., Оленковська Л. П. Реформування місцевого самоврядування як основа впровадження децентралізаційних моделей управління

Молодцов О. В. «Децентралізація» та «глибока децентралізація»: співідношення понять у контексті сьогодення

 

Теорія та історія державного управління

Демченко В. М. Система духовних цінностей українців: творці та захисники

Дєгтяр А. О., Бєлай С. В. Дослідження державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні: методологічний аспект

Домбровська С. М., Полторак С. Т. Механізми формування безпеки держави

Опар Н. В. Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції

Парубчак І. О. Організація та управління розвитком гуманітарної сфери держави на основі концепції синергетичої парадигми

Філіппова В. Д. Методика розроблення прогнозових сценаріїв процесу формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України

Харченко Ю. П. Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні