Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2015, № 1

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 4 від 19 березня 2015 року)